حلب ۱۶ کیلویی سویا حیات

حلب ۱۶ کیلویی سرخ کردنی حیات
21 جولای 2020
قوطی ۴/۵ کیلویی نیمه جامد حیات
21 جولای 2020

حلب ۱۶ کیلویی سویا حیات

...

روغن سویا حیات هرمزگان بسیار سالم  است و مصرف قابل توجهی در کشور دارد. روغن سویا ما دارای دو اسید چرب ضروری لینولئیک و لینولنیک که در بدن انسان تولید نمیگردد، میباشد. این روغن ویتامین E بالایی دارد و اگرچه فرآیند بیش از ۳۰ درصد ویتامین را حذف می کند، روغن سویای فرآیند شده یک منبع خوب از این ویتامین به شمار میرود. روغن سویای حیات در قوطی های فلزی به وزن های ۱۶ کیلویی تولید، و به بازار عرضه میگردد.