۲۰ لیتری روغن مایع سویا

۲۰ لیتری سرخ کردنی جولدن ممتاز
21 جولای 2020
۲۰ لیتری مایع مخلوط خوراکی حیات
21 جولای 2020

۲۰ لیتری روغن مایع سویا

...

روغن مایع سویا حیات هرمزگان بسیار سالم و مصرف قابل توجهی در کشور دارد، روغن سویا دارای دو اسید چرب ضروری لینولئیک و لینولنیک که در بدن انسان تولید نمی گردد، می باشد. این روغن ویتامین E بالایی دارد و اگرچه فرآیند بیش از ۳۰ درصد ویتامین را حذف می کند، روغن سویای فرآیند شده یک منبع خوب از این ویتامین به شمار می رود.