روغن سرخ کردنی

22 جولای 2020

روغن مخصوص سرخ کردنی:

طعم روغن اهمیت زیادی دارد.مهم‌ترین ویژگی روغنی که برای سرخ کردن انتخاب می‌شود، مقاومت در مقابل حرارت یا اصطلاح نقطه‌ی دود است. چون برای سرخ کردن، […]