روغن

22 جولای 2020

روغن خوراکی مصرف خانوار:

این محصول مصرف قابل توجهی در کشور دارد و از ترکیب روغن های گیاهی آفتابگردان، سویا،کلزا و روغن های نیمه جامد پالم اولئین در قوطی های […]
22 جولای 2020

روغن مایع مخلوط

۱-همواره توجه داشته باشید نظارت بر تولید یک محصول عالی و با کیفیت ازاولین لحظه ورود تانکر روغن خام در کارخانه توسط کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی […]
22 جولای 2020

روغن نیمه جامد

روغن‌های نیمه جامد در واقع ترکیبی از روغن‌های جامد و مایع هستند که در دمای پایین، بخشی از آن‌ جامد می‌شود و در دمای بالا بخشی […]